Sjamanisme

Centrum voor sjamanisme : de Rode Nijlvaraan

In 2019 startte ik met mij praktijk Soul Therapy. Later hebben we nog een sjamanistisch centrum gebouwd genaamd De Rode Nijvaraan.DE SJAMAAN

Mannelijk : sjamaan, vrouwelijk : sjamanka, is een soort priester, of ziender ie in zijn of haar gemeenschap de communicatie met de geestenwereld verzekert en magie aanwendt om zieken te genezen, voorspellingnen te doen om gebeurtenissen onder controle (balans) te brengen. De methode die daarvoor gebruikt wordt is het opwekken van een toestand van trance of andere bewustzijnsverandering. Hoewel er diverse lokale verschillen zijn, treedt men gewoonlijk op als bemiddelaar tussen de geesten van overleden voorouders en leden van de gemeenschap. Een verwant begrip is medicijnman, die een vergelijkbare functie heeft bij de oorspronkelijke (Indiaanse) volkeren van Noord America.

Het voornaamste verschil tussen sjamanen uit Siberië en medicijnmannen en -vrouwen bij de Amerikaans-Indiaanse volkeren uit Noord-Amerika is dat de eersten in direct contact treden met de geestenwereld door een extatische vorm van aan te nemen, terwijl de tweede groep (soms) op indirecte wijze de geestenwereld benadert middels bepaalde ceremoniën en rituelen.


Betekenis van het woord Sjamaan : hij die weet.


Antropologen en etnologen beschrijven vormen van sjamanisme die overal verschillend kunnen zijn en soms samenvallen met andere functies, zoals stamhoofd. Er werden (en worden) nog andere termen gebruikt voor de beoefenaar van sjamanisme, zoals priester, ritueel-specialist, heler, medium, orakel, kruidendokter, heks of tovenaar.

Bij de Jakoeten werd de sjamaan beschouwd als de knecht van de geesten. Zowel mannen als vrouwen konden sjamaan worden, maar vrouwen werden beschouwd als machtiger. Zenuwaandoeningen werden beschouwd als een teken dat iemand was verkozen door de geesten. Sjamanen hadden bij de Jakoeten als belangrijkste taken de genezing van zieke mensen en het voorkomen van rampen. Ook diende de sjamaan als waarzegger of smid. Smeden werden gerelateerd aan de sjamanen en behandelden ook ziekten en konden ook profetische voorspellingen doen of advies geven. De smid werd ook toegedicht macht te hebben over de geesten, omdat gedacht werd dat geesten bang waren voor het geluid van ijzen. Rond 1820 waren bijna alle Jakoeten bekeerd tot het Russisch orthodoxe geloof, maar dit geloof werd en wordt vaak vermengd met oude sjamanistische gewoontes.


DE SJAMANISTISCHE TRADITIE IN DE RODE NIJLVARAAN
In Siberië zijn er vele verschillende tradities in het Sjamanisme. Het is dan ook een enorm groot gebied. Het NE0-SJAMANISME dat uitgedragen wordt in DE RODE NIJLVARAAN, is vooral geënt op het Altai - Sjamanisme en het Mongools Sjamanisme. De Altai is gelegen in Zuid Siberië en is sinds begin 1900 onder Russisch bewind, ze hebben ook al onder bewind gestaan van China en Mongolië. Het oorspronkelijke volk in De Altai waren Turkse nomaden. Zij brachten het TENGRISME mee. Tengri is god en wordt bijgestaan door verschillende Deity's. 

TENGRISME
combineert animisme, klassiek sjamanisme, voorouderverering en een bijzondere vorm van totemisme. Het is voornamelijk gebouwd rond een hemelgod: Tengri.Tngri, Tengri of Tegri is de aanduiding voor de goden of opperste spirituele wezens in MONGOOLS SJAMANISME. Hoeveel van deze wezens er zijn, wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Volgens de oude Mongoolse overlevering is hun leider DJENGHIS KHAN ook een belichaming, zo niet de belichaming, van de allerhoogste Tengri. (Hij veroverde vele gebieden om de vele nomadische volkeren bij elkaar te brengen. Hij was spiritueel, en op sommige gebieden zeer ruimdenkend, maar we mogen niet vergeten dat hij wel tegelijk een koelbloedig moordenaar was in functie van de veroveringen)

Het hoogste doel van de volgelingen van het TENGRISME is om in harmonie te leven met "alles wat onder de hemel is", d.w.z. met hun omgeving. De mens staat midden tussen de werelden en ziet zijn bestaan veilig, tussen de "eeuwige blauwe lucht" (Mönkh khökh Tengeriin : in het Mongools), de "MOEDER AARDE" (Gazar Ejein in het Mongools,Yer Anain in het Turks) die hem steunt en voedt , en een heerser waarvan wordt gezegd dat hij de "Zoon van de hemel" is.

Met een evenwichtige manier van leven houden mensen hun wereld in balans. Hij straalt zijn persoonlijke kracht uit, zijn "WINDPAARD". De kosmos, de natuurgeesten en de voorouders zorgen ervoor dat het de mensen aan niets ontbreekt en beschermen hen.Wanneer de balans uit de hand wordt gegooid door een ramp of door tussenkomst van boze geesten, wordt deze hersteld door tussenkomst van een SJAMAAN.

Tegenwoordig wordt de figuur van de hemelgod Tengri vooral gevonden bij de Mongolen, waar ook het Lamaïsme belangrijk is, en bij enkele Turkse volken die nog dicht bij de natuur leven, zoals B. Khakass, Altayans of Yakuts, zijn bewaard gebleven. Maar ook onder volkeren die het Tengrisme allang hebben verworpen, bestaan ​​nog steeds elementen uit het oude geloof in de religieuze traditie.ALTAI SJAMANISME

Kenmerken van deze religie zijn vergelijkbaar met andere animistische religies van Siberië en Oost Azië. Er zijn parallellen met het sjamanisme in Korea en Japen. Als typisch animistische religie heeft het Altaïsche sjamanisme slechts een paar duidelijk gedefinieerde concepten van religieuze ethiek. Er zijn geen geschreven geboden die te allen tijde geldig zouden zijn voor alle gelovigen of zelfs voor alle mensen.Sommige algemene tendensen worden echter over het algemeen toegeschreven aan ethische praktijken in het Centraal-Aziatische denken:

  • Er wordt gepleit voor een levensstijl in harmonie met de natuur, geestelijke wezens en goden (Tengers) en de voorouders, die zich kan uiten in dankbaarheid en hulp.

  • De mythische wezens worden beschouwd als veel "volwassener" dan mensen, maar niet perfect in absolute zin, zoals in he monotheïsme. Goden maken fouten en zelfs zonden.Dit komt overeen met het feit dat er geen morele absolute waarden zijn in het Altaïsche sjamanisme.

  • Door voorouderverering kan een overleden persoon - of zelfs een dier - de status van een goddelijk wezen bereiken.Er zijn verschillende heilige voorouders en geestelijke wezens die van het ene volk tot het andere worden aanbeden.Bronnen : Wikipedia, Sarangerel en Mikam


Meer info over onze sjamanistische school : www.derodenijlvaraan.be